ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ม.ค. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนมกราคม จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ม.ค. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฎิทิน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ม.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพริ้นเตอร์ของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ธ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง จำนวน ๓ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
02 ธ.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
24 พ.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 พ.ย. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Carrier ขนาด 36,100 บีทียู ชนิดแขวนใต้ฝา รหัสเลขพัสดุ 420-60-0020 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
23 พ.ย. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่และติดตั้งระบบไฟฟ้าในการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98