ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-016 สายเลียบคูน้ำฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 บ้านสวนพริก ตำบลกลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ม.ค. 2564
2 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-008 สายมัสยิดบัยริย๊ะ-สามแยกแม่หม้าย หมู่ที่ 10 บ้านหินออก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ม.ค. 2564
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-016 สายเลียบคูน้ำฟาร์มหมู หมู่ที่ 2 ตำบลกลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ม.ค. 2564
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีด รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-008 สายมัสยิดบัยริย๊ะ-สามแยกแม่หม้าย หมู่ที่ 10 ตำบลกลาย ด้วยวิธีป ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ม.ค. 2564
5 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-058 สายบ้านผู้ช่วยเล็ก - นายสาแหล้ต้นส้าน หมู่ที่ 2 ตำบลกลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ม.ค. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ม.ค. 2564
7 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.41-032 สายทุ่งพันธ์ - บ้านปลักผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลกลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ม.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ม.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหินออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
13 ม.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81