ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ต.ค. 2563
2 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
19 ต.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสำหรับโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ต.ค. 2563
4 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ต.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องทางสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลกลาย หมู่ที่ ๑-๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
28 ก.ย. 2563
6 ประกาศผลการจัดจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ก.ย. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ก.ย. 2563
8 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ก.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติแบบไร้สาย หมู่ที่ ๑-๑๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
25 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77