ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
323
14 ธ.ค. 2558
82 ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559
183
01 ธ.ค. 2558
83 ประกาศผลการออกรางวัลบัตรชิงโชค งานลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
26 พ.ย. 2558
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
172
25 พ.ย. 2558
85 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 พ.ย. 2558
86 รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
22 ต.ค. 2558
87 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
15 ต.ค. 2558
88 ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
09 ต.ค. 2558
89 ผลการออกบัตรชิงโชค งานลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
07 พ.ย. 2557
90 ประชาสัมพันธ์การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
28 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25