ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
20 ธ.ค. 2560
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
12 ธ.ค. 2560
83 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
12 ธ.ค. 2560
84 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
23 พ.ย. 2560
85 การขอใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
13 ก.ค. 2560
86 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 มิ.ย. 2560
87 ประกา มาตรการป้องกันการทุจริต และการทำผิดวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
153
29 เม.ย. 2560
88 ประกาศเรื่องกำหนดการให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 เม.ย. 2560
89 ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
20 ม.ค. 2560
90 ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
19 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28