ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 พ.ค. 2561
72 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
11 เม.ย. 2561
73 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลกลาย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 เม.ย. 2561
74 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 มี.ค. 2561
75 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 มี.ค. 2561
76 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
14 มี.ค. 2561
77 ประกาศลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
09 ม.ค. 2561
78 การประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
189
09 ม.ค. 2561
79 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
160
04 ม.ค. 2561
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
160
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28