ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 คำสั่ง อบต.กลายที่ 495/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ธ.ค. 2559
72 ประกาศการชำระภาีษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
26 ธ.ค. 2559
73 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
02 พ.ย. 2559
74 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
258
31 ต.ค. 2559
75 ประกาศการติดตั้งรับข้อคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 ต.ค. 2559
76 มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู่้แสดงความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
39
25 ต.ค. 2559
77 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ต.ค. 2559
78 จดหมายข่าว อบต.กลาย (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
55
01 ต.ค. 2559
79 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ต.ค. 2559
80 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26