ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
14 ม.ค. 2562
52 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
212
07 ม.ค. 2562
53 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
171
07 ม.ค. 2562
54 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
27 ธ.ค. 2561
55 ข่าวประชาสัมพันธ์ "อันตรายจากกล่องโฟม" ดาวน์โหลดเอกสาร
131
07 ธ.ค. 2561
56 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
04 ธ.ค. 2561
57 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ต.ค. 2561
58 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
30 ต.ค. 2561
59 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ต.ค. 2561
60 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
121
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28