ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 พ.ค. 2561
52 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
11 เม.ย. 2561
53 ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนตำบลกลาย เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 เม.ย. 2561
54 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 มี.ค. 2561
55 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 มี.ค. 2561
56 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
14 มี.ค. 2561
57 ประกาศลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ม.ค. 2561
58 การประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ม.ค. 2561
59 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
72
04 ม.ค. 2561
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26