ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
18 เม.ย. 2563
32 รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 เม.ย. 2563
33 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
30 มี.ค. 2563
34 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
27 มี.ค. 2563
35 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 มี.ค. 2563
36 มาตราการจัดการการขยะในช่วงสถานการณ์การระบายของ โควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
27 มี.ค. 2563
37 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
128
29 ม.ค. 2563
38 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 ม.ค. 2563
39 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ม.ค. 2563
40 ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28