ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 ม.ค. 2562
32 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ม.ค. 2562
33 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ม.ค. 2562
34 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
27 ธ.ค. 2561
35 ข่าวประชาสัมพันธ์ "อันตรายจากกล่องโฟม" ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 ธ.ค. 2561
36 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
04 ธ.ค. 2561
37 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 ต.ค. 2561
38 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
30 ต.ค. 2561
39 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ต.ค. 2561
40 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26