ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 มี.ค. 2562
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 3 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
07 มี.ค. 2562
23 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ก.พ. 2562
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
14 ม.ค. 2562
25 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 ม.ค. 2562
26 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
56
07 ม.ค. 2562
27 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
27 ธ.ค. 2561
28 ข่าวประชาสัมพันธ์ "อันตรายจากกล่องโฟม" ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ธ.ค. 2561
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ธ.ค. 2561
30 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
66
30 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25