ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ
495
09 มิ.ย. 2551
262 อบต.กลาย เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
18 ก.พ. 2551
263 โครงการเสริมสร้างมาตรการจูงใจให้ชำระภาษีโดยมีรางวัล ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
02 ม.ค. 2551
264 ประกาศยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
487
06 พ.ย. 2550
265 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
445
06 พ.ย. 2550
266 ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
06 พ.ย. 2550
267 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลายกำหนดขั้นตอนและการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
29 ต.ค. 2550
268 โอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
604
10 ต.ค. 2550
269 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
455
08 ต.ค. 2550
270 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
564
18 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28