ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ
394
09 มิ.ย. 2551
242 อบต.กลาย เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
18 ก.พ. 2551
243 โครงการเสริมสร้างมาตรการจูงใจให้ชำระภาษีโดยมีรางวัล ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
02 ม.ค. 2551
244 ประกาศยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
374
06 พ.ย. 2550
245 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
347
06 พ.ย. 2550
246 ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
06 พ.ย. 2550
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลายกำหนดขั้นตอนและการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
396
29 ต.ค. 2550
248 โอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ
516
10 ต.ค. 2550
249 รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
366
08 ต.ค. 2550
250 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
473
18 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26