ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
252
15 ธ.ค. 2551
232 ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 ต.ค. 2551
233 ขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลา ชมฟรีคอนเสิร์ตและฟุตบอลศิลปินจากอาร์สยาม งานวันอนุรักษ์ทะเลกลาย ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
15 ก.ค. 2551
234 รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ
363
09 มิ.ย. 2551
235 อบต.กลาย เคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
18 ก.พ. 2551
236 โครงการเสริมสร้างมาตรการจูงใจให้ชำระภาษีโดยมีรางวัล ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
02 ม.ค. 2551
237 ประกาศยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
350
06 พ.ย. 2550
238 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
324
06 พ.ย. 2550
239 ประกาศชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
06 พ.ย. 2550
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลายกำหนดขั้นตอนและการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
370
29 ต.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25