ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
457
15 มิ.ย. 2553
222 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
468
15 มิ.ย. 2553
223 รายงานการประชุมสภาฯวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
01 มิ.ย. 2553
224 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
482
20 พ.ค. 2553
225 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
573
29 เม.ย. 2553
226 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ตั้งแต่ปี 2543 - 2552 และผู้ที่ยังไม่มายื่นสำรวจที่ดินประจำปี 2553-2556
580
10 เม.ย. 2553
227 รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ 13,15 กุมพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
17 ก.พ. 2553
228 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และกำหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2554
383
13 ก.พ. 2553
229 รับลงทะเบียนคนพิการ
597
01 ธ.ค. 2552
230 แผนชุมนตำบลกลาย ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
603
08 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28