ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ)ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
542
08 เม.ย. 2552
222 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
544
20 มี.ค. 2552
223 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
510
17 มี.ค. 2552
224 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
16 มี.ค. 2552
225 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา อบต.กลาย ประจำปี 2552 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2553
418
13 ก.พ. 2552
226 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
479
10 ก.พ. 2552
227 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
03 ก.พ. 2552
228 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
392
30 ม.ค. 2552
229 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
509
19 ม.ค. 2552
230 ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
1318
13 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26