ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
30 ม.ค. 2552
222 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
490
19 ม.ค. 2552
223 ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
1294
13 ม.ค. 2552
224 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
12 ม.ค. 2552
225 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 ธ.ค. 2551
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
288
15 ธ.ค. 2551
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
260
15 ธ.ค. 2551
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
268
15 ธ.ค. 2551
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
271
15 ธ.ค. 2551
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
277
15 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25