ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
684
18 พ.ค. 2552
212 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
780
01 พ.ค. 2552
213 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
582
10 เม.ย. 2552
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ)ตำแหน่งคนงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
516
08 เม.ย. 2552
215 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
20 มี.ค. 2552
216 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
489
17 มี.ค. 2552
217 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง ระดับ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
16 มี.ค. 2552
218 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสภา อบต.กลาย ประจำปี 2552 และกำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2553
393
13 ก.พ. 2552
219 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
10 ก.พ. 2552
220 ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ข้อเขียน) ดาวน์โหลดเอกสาร
393
03 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25