ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
372
15 มิ.ย. 2553
202 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
378
15 มิ.ย. 2553
203 รายงานการประชุมสภาฯวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
01 มิ.ย. 2553
204 แจ้งเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
392
20 พ.ค. 2553
205 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
488
29 เม.ย. 2553
206 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ตั้งแต่ปี 2543 - 2552 และผู้ที่ยังไม่มายื่นสำรวจที่ดินประจำปี 2553-2556
500
10 เม.ย. 2553
207 รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ 13,15 กุมพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
17 ก.พ. 2553
208 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553 และกำหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2554
298
13 ก.พ. 2553
209 รับลงทะเบียนคนพิการ
513
01 ธ.ค. 2552
210 แผนชุมนตำบลกลาย ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
522
08 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26