ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ วันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
17 ก.พ. 2564
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (่ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 ก.พ. 2564
13 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 ม.ค. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ม.ค. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
25 ม.ค. 2564
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ม.ค. 2564
17 ประกาศอนุญาตให้สมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
11 ม.ค. 2564
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
05 ม.ค. 2564
19 ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ธ.ค. 2563
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28