ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
11 ก.ค. 2554
182 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
441
07 ก.ค. 2554
183 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๗ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
581
30 มิ.ย. 2554
184 รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
27 มิ.ย. 2554
185 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
464
24 มิ.ย. 2554
186 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
496
14 มิ.ย. 2554
187 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
460
13 มิ.ย. 2554
188 ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
431
06 มิ.ย. 2554
189 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
399
06 มิ.ย. 2554
190 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
06 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28