ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
414
01 มิ.ย. 2554
172 ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต ๔ ภาค ดาวน์โหลดเอกสาร
361
31 พ.ค. 2554
173 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
30 พ.ค. 2554
174 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
413
27 พ.ค. 2554
175 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
319
22 เม.ย. 2554
176 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
401
05 เม.ย. 2554
177 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บัญชี อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
407
05 เม.ย. 2554
178 การเปิดรับสมัครเยาวสตรีและสตรี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๔๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
462
21 มี.ค. 2554
179 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
25 ก.พ. 2554
180 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.กลายพบปะประชาชนประจำปี2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
17 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26