ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
06 มิ.ย. 2554
162 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
06 มิ.ย. 2554
163 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
06 มิ.ย. 2554
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง 7) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนค ดาวน์โหลดเอกสาร
388
01 มิ.ย. 2554
165 ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต ๔ ภาค ดาวน์โหลดเอกสาร
333
31 พ.ค. 2554
166 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
30 พ.ค. 2554
167 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด ดาวน์โหลดเอกสาร
389
27 พ.ค. 2554
168 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
291
22 เม.ย. 2554
169 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
375
05 เม.ย. 2554
170 กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล บัญชี อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
380
05 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25