ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
11 ก.ค. 2554
162 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
356
07 ก.ค. 2554
163 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๗ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
496
30 มิ.ย. 2554
164 รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
27 มิ.ย. 2554
165 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
379
24 มิ.ย. 2554
166 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
411
14 มิ.ย. 2554
167 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
375
13 มิ.ย. 2554
168 ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
345
06 มิ.ย. 2554
169 ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสาธารณประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
06 มิ.ย. 2554
170 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
06 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26