ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 แจ้งกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
01 ธ.ค. 2554
162 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
30 พ.ย. 2554
163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
22 พ.ย. 2554
164 การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
28 ต.ค. 2554
165 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
344
28 ต.ค. 2554
166 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
773
25 ต.ค. 2554
167 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
500
17 ต.ค. 2554
168 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
396
12 ต.ค. 2554
169 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
11 ต.ค. 2554
170 กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดทางอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
08 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28