ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 แจ้งเตือนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
325
28 ก.ค. 2554
152 โครงการแข่งขัน " กีฬากลายเกมส์" ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปี 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
15 ก.ค. 2554
153 ประชาสัมพันธ์มหกรรมอาชีพ"สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้" ดาวน์โหลดเอกสาร
473
13 ก.ค. 2554
154 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
11 ก.ค. 2554
155 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
335
07 ก.ค. 2554
156 การจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๕ -๒๕๕๗ขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
475
30 มิ.ย. 2554
157 รายงานการประชุมสภาฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
27 มิ.ย. 2554
158 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
349
24 มิ.ย. 2554
159 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ดาวน์โหลดเอกสาร
388
14 มิ.ย. 2554
160 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
345
13 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25