ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
606
01 มี.ค. 2555
152 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
01 มี.ค. 2555
153 อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ รับโอนย้าย
1339
20 ก.พ. 2555
154 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
636
19 ม.ค. 2555
155 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
17 ม.ค. 2555
156 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
17 ม.ค. 2555
157 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
04 ม.ค. 2555
158 สรุปผลการดำเนินงานของนายกฯ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
30 ธ.ค. 2554
159 ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
07 ธ.ค. 2554
160 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2555
434
07 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28