ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ขอเชิญร่วมการแข่งขันตกปลา โครงการอนุรักษ์ทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
802
01 พ.ค. 2556
142 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
4050
08 มี.ค. 2556
143 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
363
28 ธ.ค. 2555
144 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2556
1612
18 ธ.ค. 2555
145 กำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
01 ต.ค. 2555
146 ประกาศรายชื่อครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดีขั้นตอนสุดท้าย ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
752
24 พ.ค. 2555
147 ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
593
10 พ.ค. 2555
148 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
30 มี.ค. 2555
149 การเปิดรับสมัครเยาวสตรี และสตรี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 43 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
16 มี.ค. 2555
150 รับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
609
16 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28