ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 แจ้งกำหนดการออกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
01 ธ.ค. 2554
142 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
30 พ.ย. 2554
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
22 พ.ย. 2554
144 การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
28 ต.ค. 2554
145 รายงานรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 ต.ค. 2554
146 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
684
25 ต.ค. 2554
147 ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
420
17 ต.ค. 2554
148 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
12 ต.ค. 2554
149 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 ไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
11 ต.ค. 2554
150 กฎกระทรวงกำหนดการสอบสวนความผิดทางอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร โดยพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
08 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26