ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
526
01 มี.ค. 2555
132 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
01 มี.ค. 2555
133 อบต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ รับโอนย้าย
1238
20 ก.พ. 2555
134 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
559
19 ม.ค. 2555
135 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
17 ม.ค. 2555
136 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
17 ม.ค. 2555
137 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
371
04 ม.ค. 2555
138 สรุปผลการดำเนินงานของนายกฯ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
30 ธ.ค. 2554
139 ขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
07 ธ.ค. 2554
140 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2555
351
07 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26