ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ขอเชิญร่วมการแข่งขันตกปลา โครงการอนุรักษ์ทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
01 พ.ค. 2556
122 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3943
08 มี.ค. 2556
123 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
275
28 ธ.ค. 2555
124 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2556
1520
18 ธ.ค. 2555
125 กำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
01 ต.ค. 2555
126 ประกาศรายชื่อครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดีขั้นตอนสุดท้าย ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
24 พ.ค. 2555
127 ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
507
10 พ.ค. 2555
128 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
30 มี.ค. 2555
129 การเปิดรับสมัครเยาวสตรี และสตรี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 43 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
16 มี.ค. 2555
130 รับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้กับผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
513
16 มี.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26