ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
10 ก.ค. 2557
122 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
10 ก.ค. 2557
123 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
395
16 มิ.ย. 2557
124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
358
03 มิ.ย. 2557
125 ประกาศผลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
08 เม.ย. 2557
126 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
26 มี.ค. 2557
127 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
05 มี.ค. 2557
128 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
289
04 มี.ค. 2557
129 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
404
26 ก.พ. 2557
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบพร้อมระเบียบการสอบ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28