ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
295
25 พ.ย. 2558
112 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
281
25 พ.ย. 2558
113 รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
22 ต.ค. 2558
114 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
15 ต.ค. 2558
115 ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 ต.ค. 2558
116 ผลการออกบัตรชิงโชค งานลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
07 พ.ย. 2557
117 ประชาสัมพันธ์การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
28 ต.ค. 2557
118 ข่าวรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
27 ต.ค. 2557
119 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
09 ต.ค. 2557
120 อบต.กลาย รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
454
10 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28