ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
30 ต.ค. 2556
112 ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2556
113 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ กีฬากลายเกมส์ ต้านยาเสพติดครั้งที่ 13
381
07 มิ.ย. 2556
114 ขอเชิญร่วมการแข่งขันตกปลา โครงการอนุรักษ์ทะเลไทย ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
01 พ.ค. 2556
115 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3832
08 มี.ค. 2556
116 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
247
28 ธ.ค. 2555
117 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2556
1494
18 ธ.ค. 2555
118 กำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 ต.ค. 2555
119 ประกาศรายชื่อครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดีขั้นตอนสุดท้าย ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
24 พ.ค. 2555
120 ประกาศผลการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
480
10 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25