ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แจ้งคำสั่งการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของ อปท.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
19 ก.ย. 2559
102 เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่และรายที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
356
24 ส.ค. 2559
103 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ของ อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ก.ค. 2559
104 การคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
13 มิ.ย. 2559
105 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2558-2560) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 (ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่)(ระบบแท่ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
31 มี.ค. 2559
106 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
117
02 มี.ค. 2559
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่อง บริการการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นช่วงเวลาพักกลางวันขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
270
11 ม.ค. 2559
108 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
446
14 ธ.ค. 2558
109 ข่าวประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559
291
01 ธ.ค. 2558
110 ประกาศผลการออกรางวัลบัตรชิงโชค งานลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
26 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28