ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
10 ก.ค. 2557
102 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
10 ก.ค. 2557
103 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
320
16 มิ.ย. 2557
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
278
03 มิ.ย. 2557
105 ประกาศผลบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
08 เม.ย. 2557
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
26 มี.ค. 2557
107 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
05 มี.ค. 2557
108 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 มี.ค. 2557
109 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
316
26 ก.พ. 2557
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบพร้อมระเบียบการสอบ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
20 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26