ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 คำสั่ง อบต.กลายที่ 495/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 ธ.ค. 2559
92 ประกาศการชำระภาีษีท้องถิ่น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
26 ธ.ค. 2559
93 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 พ.ย. 2559
94 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
360
31 ต.ค. 2559
95 ประกาศการติดตั้งรับข้อคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
124
25 ต.ค. 2559
96 มอบหมายเจ้าหน้าที่เปิดตู่้แสดงความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
127
25 ต.ค. 2559
97 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ อบต.กลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
132
10 ต.ค. 2559
98 จดหมายข่าว อบต.กลาย (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 ต.ค. 2559
99 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ต.ค. 2559
100 แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28