ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
196
25 พ.ย. 2558
92 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 พ.ย. 2558
93 รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
22 ต.ค. 2558
94 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา) ระดับ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
15 ต.ค. 2558
95 ประกาศกำหนดขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
09 ต.ค. 2558
96 ผลการออกบัตรชิงโชค งานลอยกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
247
07 พ.ย. 2557
97 ประชาสัมพันธ์การรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
28 ต.ค. 2557
98 ข่าวรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
27 ต.ค. 2557
99 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 ต.ค. 2557
100 อบต.กลาย รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
368
10 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26