ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 ม.ค. 2565
2 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ม.ค. 2565
3 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
15 ธ.ค. 2564
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 พ.ย. 2564
5 ประกาศแผนพัฒนารายได้ในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 ต.ค. 2564
6 ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ก.ย. 2564
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
10 ส.ค. 2564
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ก.ค. 2564
9 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 ก.ค. 2564
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
09 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28