ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.พ. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ วันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ก.พ. 2564
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (่ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.พ. 2564
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
29 ม.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องให้เจ้าของป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ม.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
21 ม.ค. 2564
8 ประกาศอนุญาตให้สมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ม.ค. 2564
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 ม.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27