ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 มิ.ย. 2563
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 มิ.ย. 2563
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 มี.ค. 2563
4 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 มี.ค. 2563
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 มี.ค. 2563
6 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
29 พ.ย. 2562
7 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
28 พ.ย. 2562
8 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
25 พ.ย. 2562
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ต.ค. 2562
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24