ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียด : ให้เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย ซึ่งได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2552 มารับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 395 คน