ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2557  ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก (ผู้ดูแลเด็ก)  รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 296 คน