ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ  ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป 6)  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 642 คน