ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2554 ไตรมาส 4
  รายละเอียด : ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  งวดที่ 2  ไตรมาส 4 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 442 คน