ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวน อปพร.
  รายละเอียด :

ประกาศ


เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน


(อปพร.) ประจำปี ๒๕๕๔ 


องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  อำเภอ ท่าศาลา


จังหวัดนครศรีธรรมราช

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 502 คน