ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้กำหนดจัดงานนิทรรศการสัญจร  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤศจิกายน 2554 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานนทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 494 คน