ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  ได้จัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2554  จำนวน  3  หลักสูตร   ให้กับประชาชน เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่ตำบลกลาย  ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  ในวันและเวลาราชการ  โดยกำหนดรับสมัครฯตั้งแต่วันที่  14 ธ.ค. 2553  ถึงวันที่  13  มกราคม  2554  และกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่  19  กุมภาพันธ์  2554 -  10  เมษายน  2554

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 564 คน