ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงายผลสรุปแบบสำรวจความพึงพอใจรับบริการกองช่าง อบต.กลาย
  รายละเอียด : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย สรุปผลการประเมินความพึงพอใจด้านบริการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน