ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ่าง (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา แทนตำแหน่งที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ให้กับโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กองการศึกษาฯ อบต.กลาย รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 82 คน