ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศขอขยายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564
  รายละเอียด : ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 54 คน