ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว)
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย มีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 21-3-08-5500-017 จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 155 คน