ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รายละเอียดปรากฎตามประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน