ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียด : บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน