ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 )
  รายละเอียด : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3 ) ตามพระราชบัญบัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน