ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายได้แต่งตั้งพนักงานสำรวจเพื่อเข้าทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 1-12 โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 27 ประกอบมาตรา 29 รายละเอียดปรากฎตามประกาศและคำสั่งแนบท้ายนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน