ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประหยัดพลังงาน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลกลายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 195 คน