ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
  รายละเอียด : - เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าพน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฏหมายว่าภาษีบำรุงท้องที่
- เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยภาษีป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 167 คน