กิจกรรม : โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น"

วิทยากรกำลังบรรยาย

ลงทะเบียนรับเอกสาร

ลงทะเบียนรับเอกสาร

ลงทะเบียนรับเอกสาร

นายยุทธยา พิมเสน นายก อบต.กลาย กล่าวเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯ

พิธีเปิด

นายก อบต.กลาย ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม

นายก อบต.กลาย ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมกำลังเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ ICT ช่วยแนะนำให้ผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากร นายสุชาติ โอกฤษ ติวเข้มให้ผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากร กำลังติวเข้ม

ผู้เข้ารับการอบรม กำลังตั้งใจฟังวิทยากร

นายก อบต.กลาย มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

นายก อบต.กลาย มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ปลัด อบต.กลาย ร่วมมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม

ท่านรองอานนท์ ยุเหล็ก รองนายก อบต.กลาย ร่วมมอบวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรม

พิธีปิดอบรมในรุ่นที่ 1 ร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ และรุ่นที่ 2 ร.ร.บ้านบ่อกรูด

ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านอยากให้มีการจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ต่อเนื่อง

นายยุทธยา พิมเสน นายก อบต.กลาย กล่าวปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ฯทั้ง 4 รุ่น

นายก อบต.กลาย ร่วมถ่ายรูปกับผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 อสม. และ วิทยากร เจ้าหน้าที่ฯ

นายก อบต.กลาย ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 4 ร.ร.บ้านพังปริง

ผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 ร.ร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ และรุ่นที่ 2 ร.ร.บ้านบ่อกรูด
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย  ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2553 หลักสูตร"การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น" จำนวน  4  รุ่น ๆ ละ  20  คน   ระหว่าง     วันที่  11  -  26  กันยายน  2553  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลกลาย  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553    อ่าน 13723 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**