- การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (5 นาที )
- การจัดเก็บภาษีโรงเรีอนและที่ดิน (5 นาที )
- การจัดเก็บภาษีป้าย (5 นาที )
- การขออนุญาตฆ่าสัตว์ (5 นาที )
- การขออนุญาตขุดดิน (5 นาที)
- การขออนุญาตสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ.
  ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (5 นาที )
- การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย (ทันที )
- การขออนุญาตจัดตั้งตลาด (15 วัน)
- กรณีขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต(15 วัน)
- การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ (ทันที)
- การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือ
  ทางสาธารณะ (ทันที)
- ขออนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต (15 วัน)
ประวัติความเป็นมา
       “พ่อท่านกลาย” มีเชื้อสายมาจากพระยาไทรบุรี กล่าวคือ ในครั้งแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา เจ้าพระยาไทรบุรีได้นำ นายหวาน (ต่วนกูหวาน) บุตรชายเข้าไปถวายให้เป็นมหาดเล็กของเจ้าฟ้านายรายณ์โอรสของพระเจ้าปราสาททอง เพื่อนมหาดเล็กด้วยกันมี นายทองคำ ลูกเจ้ากรมคชบาล นายเผื่อน ลูกเจ้าพระยาพิษณุโลก นายเหล็ก นายปาน ลูกเจ้าแม่วัดดุสิต นายน้อย ลูกเจ้าพระยาราชบังสัน นายสังข์ ลูกเจ้าพระยายมราชเจ้าเมืองนครราชสีมา
       ต่อมาพระนารายณ์ได้เสวยราชย์แล้วโปรดเกล้าฯให้ พระยาโกษาธิบดีเหล็ก เป็นแม่ทัพยกไปตีกรุงอังวะของพม่า เพื่อเป็นการแก้แค้นที่พม่ายกกองทัพมาเหยียบย่ำแผ่นดินไทยตอนที่ติดตามครัวมอญ (ในเวลานั้นบรรดามหาดเล็กดังกล่าวมีบรรดาศักดิ์กันแทบทุกคน เช่น “นายหวาน” เป็น “พระยารามเดโช” นายสังข์เป็นพระยายมราช และต่างก็เป็นแม่ทัพนายกองกันทั่วทุกคน) พระยาสีหราชเดโชเป็นทัพหน้า พระยารามเดโชกับพระยากำแพงเพชรคุมทัพอีกทัพหนึ่งไปทางลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ เกณฑ์เอาทหารทั้งสามเมืองนี้ไปด้วย ตีทัพพม่า มอญ หัวเมืองรายทางไปตลอด แล้วไปบรรจบกับทัพพระยาโกษาเหล็ก ตีเมืองอังวะจนพม่าหนีเข้าอยู่ในเมืองไม่กล้าออกมาต่อสู้ การรบครั้งนี้กองทัพไทยได้เชลย ช้าง ม้า และศาสตราวุธเป็นอันมากแต่ขาดเสบียงอาหารจึงต้องยกทัพกลับ
       ในระหว่างเดินทางกลับนั้นเอง กองทับเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ได้แยกหนีกลับไปโดยไม่ได้บอก เพราะเห็นว่าทหารไทยตีกรุงอังวะไม่แตกและหวังพึ่งพม่าต่อไป เมื่อทัพเชียงใหม่กับหัวเมืองฝ่ายเหนือเอาใจออกห่างเช่นนั้น พระยารามเดโชหรือต่วนกูหวาน กับพระยากำแพงเพชรก็ยกติดตามไปเพื่อจะเอาตัวแม่ทัพมาลงโทษ แต่ตามไม่ทันทัพเมืองเหนือยกเข้าเมืองเตรียมตัวต่อต้านอย่างเข้มแข็ง ทัพพระยารามเดโชได้ยิงธนูไฟ และปล่อยว่าวไฟเข้าไปเผาเมืองไหม้อยู่ทั่วไป แต่ก็ตีเชียงใหม่ไม่ได้ เนื่องจากทหารบอบช้ำมาจากการตีพม่า จึงกราบทูลให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบ สมเด็จพระนารายณ์จึงมีรับสั่งให้ยกทัพกลับ
       ครั้งต่อมา ทางนครศรีธรรมราชเกิดเหตุเรื่องศรีปราชญ์มหาดเล็กคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์ ถูกพระยานครสั่งให้ประหารชีวิต เมื่อตอนที่ถูกเนรเทศมาอยู่เมืองนี้ กรณีแต่งโคลงกลอนทำท่าเจ้าชู้กับภรรยาเจ้าเมือง เมื่อศรีปราชญ์มาอยู่เมืองนี้ กรณีแต่งโคลงกลอนทำท่าเจ้าชู้กับภรรยาเจ้าเมือง เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทราบข่าวมีความเสียดายและพิโรธมาก ตรัสสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าเมืองนคร ด้วยดาบเล่มที่ฆ่าศรีปราชญ์ให้ตายตามไปด้วย เมืองนครศรีธรรมราชจึงว่างเจ้าเมืองอยู่ จึงทราบพระราชดำริว่า พระยารามเดโชผู้เป็นบุตรเจ้าพระยาไทรบุรี และเป็นข้าหลวงเดิมและเป็นพระสหายต้น เป็นผู้มีความชอบครั้งไปรบพม่า และติดตามกองทัพเชียงใหม่ ตีได้เชลย ช้างม้า และทรัพย์สินมากมาย ผีมือเข้มแข็งในการสงคราม