กิจกรรม : โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
รายละเอียด :
    องค์การบริหารส่วนตำบลกลายโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดวด ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียนและเพื่อให้เด็กที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีขวัญ กำลังใจที่จะออกไปศึกษาต่อ เพื่อให้เด็กมีแรงกระตุ้นในการเรียนต่อและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เด็ก อีกทั้งเพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและให้เด็กอยากเรียนในระดับสูง ๆ ต่อไป จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย  ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 โดยมีนายยุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย เป็นประธานในพิธี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556    อ่าน 10857 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**